ระยะทาง 4.5 กม. (4.5 Km.) (สมัครแล้ว 42.25%)

ระยะทาง 12.80 กม. (12.80 Km.) (สมัครแล้ว 81.86%)

ระยะทาง 21 กม. (21 Km.) (สมัครแล้ว 90.00%)

ระยะทาง 44 กม. (44 Km.) (สมัครแล้ว 39.40%)

อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 TRAIL RUN

ดงมะไฟ เทรล 2019

วัดป่าภูผาสูง บ้านดงมะไฟ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

Countdown to Run

ภาพรวมของงาน

หลักการและเหตุผล :


การแข่งขันวิ่งเทรลดงมะไฟ พ.ศ. 2562 (DONGMAFAI TRAIL RUN 2019)

หลักการและเหตุผล :


เนื่องด้วยการออกกำลังการด้วยการวิ่งเป็นการออกกำลังกายอย่างง่ายที่สะดวกสบายและดีที่สุดสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โครงการจัดการการวิ่งเทรลดงมะไฟ พ.ศ. 2562 จึงจัดขึ้นเพื่อหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นศูนย์รวมความสามัคคีและรณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมกับเชิญชวนพี่น้องนักวิ่งจากทั่วประเทศและต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมธรรมชาติอันสวยงามของอุทยานธรณีโคราช(KHORAT GEOPARK) หมู่บ้านดงมะไฟ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเยี่ยมชมเป็น ที่รู้จักในวงกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศในโอกาสต่อไป

รายได้ครั้งนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะถวายร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2562 ให้วัดป่าภูผาสูง สมทบทุนกองทุนสร้างฝายต้นน้ำ แหล่งปลูกกาแฟบ้านดงมะไฟ และสมทบทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ เพื่อใช้เป็นการพัฒนาชุมชนในโอกาสต่อไป


วัตถุประสงค์ :


 • เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการตอบแทนสังคมและชุมชน
 • เพื่อส่งเสริมให้สังคมมีความตระหนักรู้ถึงความสําคัญในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย
 • เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และสินค้าเกษตรกรรมของชุมชน

 • ผู้จัดงาน :

  วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมีย แบบประชาอาสาบ้านดงมะไฟ


  ผู้ให้การสนับสนุน :

  องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิ่งเทรลอาสา DTR 2019


  ควบคุมการแข่งขันโดย :

  นักวิ่งเทรลจิตอาสา DTR 2019


  กำหนดวันจัดงาน :

  วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562


  สถานที่จัดงาน :

  บริเวณสวนสนสามใบหน้าทางเข้า วัดป่าภูผาสูง บ้านดงมะไฟ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา


  ประเภทกิจกรรม :


 • การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 44 กิโลเมตร ปล่อยตัว 04:00 น. คัทออฟ 10 ชม.
 • การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 21 กิโลเมตร ปล่อยตัว 05:00 น. คัทออฟ 5 ชม.
 • การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 12.8 กิโลเมตร ปล่อยตัว 06:00 น. คัทออฟ 4 ชม.
 • การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ปล่อยตัว 06:15 น. คัทออฟ 3 ชม.

 • เส้นทางวิ่ง : วิ่งเทรลดงมะไฟ บริเวณเส้นทางแนวกันไฟ และแนวฝายต้นน้ำแหล่งปลูกกาแฟ และพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน


 • การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 44 กิโลเมตร มีจุดให้น้ำทุก 5 กิโล มีจุดปฐมพยาบาล
 • การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 21 กิโลเมตร มีจุดให้น้ำทุก 5 กิโล มีจุดปฐมพยาบาล
 • การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 12.8 กิโลเมตร มีจุดให้น้ำทุก 5 กิโล มีจุดปฐมพยาบาล
 • การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 4.5 กิโลเมตร มีจุดให้น้ำทุก 2.5 กิโล มีจุดปฐมพยาบาล

 • กติกาการแข่งขัน :


 • การแข่งขันในสนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ, ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด
 • นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
 • นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิด หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มเพศใด

 • การบริการ :


 • บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
 • ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย
 • บริการตรวจสุขภาพ คณะพยาบาลพร้อมรถพยาบาล และมีรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 • เริ่มบริการรับฝากของ 03.00 น. และกรุณารับคืนภายในเวลา 14.30 น.
 • มีเจ้าหน้าที่และนักวิทยุสมัครเล่น, อาสาสมัครดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง
 • มีพื้นสถานที่จอดรถ ฟรี โปรดนำรถเข้าลานจอดก่อนเวลา 03:00 น.
 • นอกจากนี้ การแข่งขันวิ่งเทรลดงมะไฟ พ.ศ. 2562 ได้ทำประกันภัยให้กับนักวิ่งผู้ลงทะเบียนทุกท่าน
 • ประเภทการแข่งขัน

  Trail Running

  4.5k (จำกัด 300 ท่าน)

  ปล่อยตัว 06:15 น. คัทออฟ 3 ชม.

  12.80k (จำกัด 500 ท่าน)

  ปล่อยตัว 06:00 น. คัทออฟ 4 ชม.

  21k (จำกัด 500 ท่าน)

  ปล่อยตัว 05:00 น. คัทออฟ 5 ชม.

  44 กิโลเมตร (จำกัด 300 ท่าน)

  ปล่อยตัว 04:00 น. คัทออฟ 10 ชม.

  กำหนดการ

  เปิดรับสมัคร

  ศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:09 น.

  รับเสื้อและบิบ

  วัดป่าภูผาสูง บ้านดงมะไฟ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

  เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 11:00 - 18:00 น.

  วันแข่งขัน

  วัดป่าภูผาสูง บ้านดงมะไฟ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

  วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562

  เส้นทางการแข่งขัน

  ของที่ระลึก

  รูปแบบเสื้อวิ่ง DONGMAFAI TRAIL RUN 2019 ของผู้สมัครทุกระยะการแข่งขัน

  รูปแบบเสื้อสำหรับนักวิ่งผู้พิชิตระยะทาง 44 กิโลเมตร

  รูปแบบเสื้อสำหรับนักวิ่งผู้พิชิตระยะทาง 21 กิโลเมตร

  เหรียญที่ระลึกตามระยะทางของนักวิ่งผู้พิชิต

  สอบถามรายละเอียด

  Facebook: https://www.facebook.com/Dongmafaitrail2016

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ
  คุณนพดล ม่วงแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ
  เบอร์ติดต่อ 06-4445-6199