5 km (สมัครแล้ว 58.00%)

10 km (สมัครแล้ว 64.00%)

22 km (สมัครแล้ว 81.20%)

44 km (สมัครแล้ว 69.00%)

อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 DONGMAFAI

การแข่งขันวิ่งเทรลดงมะไฟ พ.ศ. 2563 (DONGMAFAI TRAIL RUN 2020)

วัดดงมะไฟ บ้านดงมะไฟ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Countdown to Run

ภาพรวมของงาน

การแข่งขันวิ่งเทรลดงมะไฟ พ.ศ. 2563 (DONGMAFAI TRAIL RUN 2020)
 

หลักการและเหตุผล :

   โครงการการแข่งขันวิ่งเทรลดงมะไฟได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 และยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนกระทั่งปัจจุบันครบรอบ 5 ปี ใน พ.ศ.2563 นี้ จากความลำดับแรกสำหรับโครงการที่เห็นความสำคัญของการออกกำลังการด้วยการวิ่ง เนื่องจากเป็นการออกกำลังกายอย่างง่ายที่สะดวกสบายและดีที่สุดสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โครงการจัดการการวิ่งเทรลดงมะไฟ จึงเริ่มจัดขึ้นเพื่อหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นศูนย์รวมความสามัคคีและรณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมกับเชิญชวนพี่น้องนักวิ่งจากทั่วประเทศและต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมธรรมชาติอันสวยงามของอุทยานธรณีประเทศไทย โคราช(KHORAT NATIONAL GEOPARK) หมู่บ้านดงมะไฟ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเยี่ยมชมเป็น ที่รู้จักในวงกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศในโอกาสต่อไป

   รายได้ครั้งนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วร่วมทำบุญพัฒนาวัดดงมะไฟ สมทบทุนกองทุนโครงการฝายต้นน้ำ แหล่งปลูกกาแฟบ้านดงมะไฟ และสมทบทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ เพื่อใช้เป็นการพัฒนาชุมชนในโอกาสต่อไป
 

วัตถุประสงค์ :

 • 1. เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการตอบแทนสังคมและชุมชน
 • 2. เพื่อส่งเสริมให้สังคมมีความตระหนักรู้ถึงความสําคัญในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย
 • 3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และสินค้าเกษตรกรรมของชุมชน

ผู้จัดงาน :

วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมีย แบบประชาอาสาบ้านดงมะไฟ
 

ผู้ให้การสนับสนุน :

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิ่งเทรลอาสา DTR 2020
 

ควบคุมการแข่งขันโดย :

นักวิ่งเทรลจิตอาสา DTR 2020
 

กำหนดวันจัดงาน :

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2563 (ครบรอบ 5 ปีดงมะไฟเทรล)
 

สถานที่จัดงาน :

บริเวณสวนลานกิจกรรม วัดดงมะไฟ บ้านดงมะไฟ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 

ประเภทกิจกรรม :

 • 1. การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 44 กิโลเมตร ปล่อยตัว 04:00 น. คัทออฟ 9 ชม.
 • 2. การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 22 กิโลเมตร ปล่อยตัว 05:00 น. คัทออฟ 5 ชม.
 • 3. การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 10 กิโลเมตร ปล่อยตัว 06:00 น. คัทออฟ 4 ชม.
 • 4. การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัว 06:15 น. คัทออฟ 3 ชม.

เส้นทางวิ่ง : บริเวณเส้นทางแนวกันไฟ และแนวฝายต้นน้ำแหล่งปลูกกาแฟ และพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน

 • 1.การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 44 กิโลเมตร มีจุดให้น้ำทุก 5 กิโล มีจุดปฐมพยาบาล
 • 2. การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 22 กิโลเมตร มีจุดให้น้ำทุก 5 กิโล มีจุดปฐมพยาบาล
 • 3. การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 10 กิโลเมตร มีจุดให้น้ำทุก 5 กิโล มีจุดปฐมพยาบาล
 • 4. การวิ่งเทรลดงมะไฟระยะทาง 5 กิโลเมตร มีจุดให้น้ำทุก 2.5 กิโล มีจุดปฐมพยาบาล

รางวัลและของที่ระลึก :

 • 1. วิ่งเทรลระยะทาง 44 กิโลเมตร: รางวัล OVERALL ชาย 1 หญิง 1, รางวัลที่ 1-3 , Top 10 ชาย, Top 10 หญิง

  •    - ผู้สมัครจะได้รับ BIB(timing chip) + เสื้อที่ระลึก 1ตัว ก่อนการแข่งขัน และเสื้อผู้พิชิต 1ตัว พร้อมเหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ หลังเข้าเส้นชัย (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขนาดเสื้อและชื่อผู้สมัครทุกกรณี)
  •    - อุปกรณ์บังคับ คือ เป้น้ำ และไฟฉาย(head lamp)
 • 2. วิ่งเทรลระยะทาง 22 กิโลเมตร: รางวัล OVERALL ชาย 1 หญิง 1, อายุ 18-30ปี/31-45ปี/46-59ปี/60ปีขึ้นไป

  •    - ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชาย ถ้วยเกียรติยศ และอันดับ 2 ถึง 3 รับถ้วยเกียรติยศตามอันดับที่ได้ตามรุ่นอายุ
  •    - ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 หญิง ถ้วยเกียรติยศ และอันดับ2 ถึง 3 รับถ้วยเกียรติยศตามอันดับที่ได้ตามรุ่นอายุ
  •    - ผู้สมัครจะได้รับ BIB(timing chip) + เสื้อที่ระลึก 1ตัว ก่อนการแข่งขัน และเสื้อผู้พิชิต 1ตัว พร้อมเหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ หลังเข้าเส้นชัย (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขนาดเสื้อและชื่อผู้สมัครทุกกรณี)
  •    - อุปกรณ์บังคับ คือ เป้น้ำ และไฟฉาย(head lamp)

    

 • 3. วิ่งเทรลระยะทาง 10 กิโลเมตร: อายุต่ำกว่า 15-30ปี/31-45ปี/46-59ปี/60ปีขึ้นไป

  •    - ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชาย ถ้วยเกียรติยศ และอันดับ 2 ถึง 3 รับถ้วยเกียรติยศตามอันดับที่ได้ตามรุ่นอายุ
  •    - ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 หญิง ถ้วยเกียรติยศ และอันดับ 2 ถึง 3 รับถ้วยเกียรติยศตามอันดับที่ได้ตามรุ่นอายุ
  •    - ผู้สมัครจะได้รับ BIB(timing chip) และเสื้อที่ระลึกก่อนการแข่งขันรวมทั้งเหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขนาดเสื้อและชื่อผู้สมัครทุกกรณี)
    
 • 4. วิ่งเทรลระยะทาง 5 กิโลเมตร: ไม่มีการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน :

 • 1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ, ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด
 • 2. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
 • 3. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิด หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มเพศใด

การบริการ :

 • 1. บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
 • 2. ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย
 • 3. บริการตรวจสุขภาพ คณะพยาบาลพร้อมรถพยาบาล และมีรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 • 4. เริ่มบริการรับฝากของ 03.00 น. และกรุณารับคืนภายในเวลา 14.30 น.
 • 5. มีเจ้าหน้าที่และนักวิทยุสมัครเล่น, อาสาสมัครดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง
 • 6. มีพื้นสถานที่จอดรถ ฟรี โปรดนำรถเข้าลานจอดก่อนเวลา 03:00 น.
 • 7. นอกจากนี้ การแข่งขันวิ่งเทรลดงมะไฟ พ.ศ. 2563 ได้ทำประกันภัยให้กับนักวิ่งผู้ลงทะเบียนทุกท่าน

รายละเอียดการสมัคร

ประเภทการแข่งขัน

5 km (จำกัด 150 ท่าน)

10 km (จำกัด 500 ท่าน)

22 km (จำกัด 500 ท่าน)

44 km (จำกัด 200 ท่าน)

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร

อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 9:09 น.

รับเสื้อและบิบ

วัดดงมะไฟ บ้านดงมะไฟ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

วันแข่งขัน

วัดดงมะไฟ บ้านดงมะไฟ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563

เส้นทางการแข่งขัน

 

ของที่ระลึก

สอบถามรายละเอียด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ
คุณนพดล ม่วงแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ
เบอร์ติดต่อ 093-634-5699, 06-4445-6199
Facebook: DONGMAFAI TRAIL