Standard 3​K (สมัครแล้ว 2.62%)

Standard 10​K (สมัครแล้ว 10.00%)

VIP (สมัครแล้ว 7.29%)

VVIP (สมัครแล้ว 4.08%)

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:30 น. และ 05:00 น. PINKBLUE

ชมพูฟ้า รันนิ่ง 2022 (pink blue run 2022)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

Countdown to Run

ภาพรวมของงาน

ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น 120 ได้ร่วมกันจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "ชมพูฟ้า รันนิ่ง" ปี 2022 ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:30 ถึง 08:30 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เขตพระนคร กรุงเทพฯ) จัดแบ่งเป็น 2 กลุ่มระยะ ประกอบไปด้วย 3 และ 10 กิโลเมตร

 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนเพื่อการดูแลอาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2565 รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ

 

กำหนดการ :

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

04:00 จุดบริการต่างๆ พร้อมให้บริการ / เช็คอินผู้เข้าร่วมกิจกรรม
04:15 พิธีเปิดงานชมพูฟ้า รันนิ่ง
04:30 ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
05:00 ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
06:00 นักกีฬาผู้ชนะรายงานตัวเพื่อรับรางวัล
06:45 cutoff ของทุกระยะ 
07:00 พิธีมอบรางวัลงานชมพูฟ้า รันนิ่ง 2022 ณ สนามฟุตบอล
08:00 เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

 

รับอุปกรณ์ :

ทางผู้จัดจะกำหนดส่งอุปกรณ์การแข่งขันทางไปรษณีย์เท่านั้น
ราคานี้ยังไม่รวมค่าส่ง race kit ตาม package (ราคาค่าส่ง +50 บาท)

 

รับเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันเมื่อเข้าเส้นชัย :

 

ถ้วยรางวัล สำหรับระยะ 10 กิโลเมตร แยกรางวัลสำหรับ นักวิ่งชาย  3 อันดับแรก (ไม่แยกรุ่นและอายุ) และ นักวิ่งหญิง 3 อันดับแรก (ไม่แยกรุ่นและอายุ)

ทางคณะผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปการจัดงาน และมาตราการป้องกันให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ
รวมถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันหากคณะผู้จัดงานเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และการตัดสินของคณะผู้จัดงานถือเป็นสิ้นสุด

 

รับติดต่อสอบถาม :

Facebook : www.facebook.com/PinkBlueRun

Line Official : https://lin.ee/uaRrVml

 

รายละเอียดการสมัคร

ประเภทการแข่งขัน

Standard 3​K

Standard 10​K

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 12:00 น.

ปิดรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 23:59 น.

รับเสื้อและบิบ

จัดส่งทางไปรษณีย์

วันแข่งขัน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:30 น. และ 05:00 น.

เส้นทางการแข่งขัน

ของที่ระลึก