1-31 ส.ค. 2562 VIRTUAL RUN 42.195

Umay+ Dream Marathon Virtual 42.195

Virtual Run วิ่งที่ไหนก็ได้

Countdown to Run

ภาพรวมของงาน

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดี หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมการวิ่งออกกำลังกายภายใต้แนวคิด “เราวิ่งได้คุณก็วิ่งได้” ในรูปแบบการวิ่ง Virtual Run ที่ทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมวิ่งได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งนอกจากสุขภาพที่ดีแล้ว เป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ดีอีกด้วย

 • ระยะเวลาโครงการ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 รวมระยะทาง 42.195 กิโลเมตร
 • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึก และผู้สมัครที่วิ่งได้ครบระยะ 42.195 กิโลเมตรตามกฎกติกาและระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับเหรียญที่ระลึกของโครงการและมีสิทธิ์ลุ้นไปร่วมวิ่ง Tokyo Marathon 2020 ฟรี *
 • ผู้สมัครที่มีระยะเวลารวมในการวิ่งน้อยที่สุดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน 100 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกสุดพรีเมี่ยมจากยูเมะพลัส
 • ค่าสมัคร 590 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กฎกติกาการแข่งขัน Umay+ DREAM MARATHON VIRTUAL RUN

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องลงทะเบียนในระบบเพื่อเข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับเสื้อที่ระลึกโครงการ
 • กำหนดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันพิชิตเป้าหมายการวิ่งมาราธอนแบบ Virtual Run ดังนี้
  3.1 ต้องวิ่งด้วยตัวเอง พร้อมบันทึกตามระบบที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น
  3.2 ต้องวิ่งและส่งผลเข้าเว็บไซต์ส่งผล Virtual Run จำนวน 4 ครั้ง ให้ได้ระยะทางรวม 42.195K
  3.3 ระยะเวลาส่งผลระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่วิ่งครบตามระยะทางและระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับเหรียญที่ระลึก และสิทธิ์ในการจับรางวัล เพื่อเข้าร่วมแข่งขันสนามจริงที่Tokyo Marathon 2020 ฟรี จำนวน 2 รางวัล * (* สิทธิ์ดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ส่ง Report ครบตามที่ผู้จัดกำหนดเท่านั้น ซึ่งรางวัลประกอบด้วย Package ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุงเทพฯ - โตเกียว) พร้อมที่พักระดับ 3 ดาว จำนวน 2 คืน และสล๊อตการแข่งขันวิ่งในระยะทาง 42.195 จำนวน 1 สล๊อตต่อหนึ่งรางวัล (ผู้จัดไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือ Package ที่กล่าวไว้ข้างต้น) ซึ่ง Package ดังกล่าวไม่สามารถ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เปลี่ยนแปลง และ/หรือ โอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้วิ่งหลังรับ BIB แล้ว จะถือเป็นโมฆะ และผู้จัดขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินมูลค่าทั้งหมดเทียบเท่าตาม Package ดังกล่าว พร้อมค่าปรับ 1 เท่า)
 • กรณีผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งครบตามระยะทาง แต่ไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัล
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ facebook fanpage: Umay+ Dream Marathon

ประเภทการแข่งขัน

VIRTUAL RUN

ราคา

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร

1-31 ก.ค. 2562

เริ่มแข่งขัน

1-31 ส.ค. 2562

ของที่ระลึก